Református templom

Zólyomi Miklós, Erdélyi Fejelemi Tanácsos  telkén épült fel valószínűleg fából az első ismert templom 1665-ben. A fatornyot  1671-ben építették hozzá.. A második fatornyot 1757-ben Papp Mózes ácsmester készítette. 1794-ben  a Tisza a falu egy részét elmosta a templommal és a parókiával együtt, így a falu új templom építésére kényszerült.

A jelenlegi templomhoz a helyet nemzetes Erdeöbényey László úr ajándékozta az egyháznak. Az új kőtemplomot, mely barokk stílusú,  1797-ben Átányi István prédikátorsága idején szentelték fel. Jelenlegi tornyát a lebontott fa harangtorony helyére, a templommal összeépítve  1938-ban emelték. Egyik harangja 1777-ben a másik pedig 1833-ban öntetett.

 

A kelet-nyugati tengelyű, barokk stílusú templom 240  ülőhelyes. Huszonnégy méter magas tornya háromszintes, mely  a nyugati homlokzat előtt helyezkedik el. A templom keleti vége kissé beugrik az oldalfalaktól és félköríves záródású. Berendezése  copf stílusú .A faltükrök közepén elhelyezkedő ablakok  ( ezekből öt van ) is félköríves záródásúak. A 8 x 16 méteres belső terét kazetta  jellegű, 1882-ben készült sík deszkamennyezet fedi. A torony felől két esztergált fa oszlopon nyugvó, öt mezőre osztott mellvédő karzat, oldalsó két-két kazettáján plasztikus , rokokó kertelésű, tájképi motívumokkal díszített medallionok.  A középső , keskenyebb  mellvédtábla közepében babérkoszorúban foglalt medallionban az építést megörökítő szöveg van. A karzat alján régi mennyezettáblák vannak felismerhetetlenül átmázolva. A kerek, kosáralakú pillérekkel tagolt szószék fából készült, rátett aranyozott csokordíszekkel. A kosár alja négy volutával és tobozmotívummal zárul, fölötte nyolcszögletű csipkézett korona van. A Mózesszék hátlapját volutás pártázat koronázza.   Az úrasztali aranyozott ezüst poharat Daróczi Zsófia, Zólyomi Miklós  özvegye ajándékozta, ez a pohár az Úrasztali készletek legkorábbi darabja Anyakönyve 1754-ben kezdődik Bakos János papsága idején.

A templombelső 1990-ben lett felújítva. Külső  felújítása 2012-ben pályázati segítséggel valósult meg.